• +421 949 244 368 ( IL )
  • +421 940 949 239 ( PU )
  • fyzioinspire@gmail.com

Vojtova reflexná terapia

Liečba pomocou rehabilitácie pomáha pohybovo nezrelým deťom. Pomocou terapie sa snažíme podnietiť CNS, a tým odblokovať oslabené alebo nepoužívané svaly.

Vojtova reflexná terapia


Patrí k najznámejším a najúčinnejším metódam, ktoré využívame pri všetkých poruchách funkcie pohybového a nervového systému.

Snaží sa podnietiť centrálnu nervovú sústavu a tým odblokovať oslabené, alebo nepoužívané svaly. Je to metóda, ktorú možno aplikovať od útleho veku. Cieľom je „ prebudiť “ spiace svaly a pripomenúť mozgu ich existenciu. Dľžka a intenzita cvičenia je individuálna podľa veku a zdravotného stavu pacienta. Aby bola metóda úspešná, musí byť realizovaná pravidelne.  Na cvičenie je potrebné si priniesť vlastnú bavlnenú plienku.


Indikácie

Všetky poruchy motoriky:
  • periferné: asymetrické držanie tela, torticollis, pectus excavatum, vrodené chyby nôh – pes equinovarus, equinovalgus, calcaneus, skoliózy,
  • centrálne: DMO, infantilná cerebelárna paréza.